Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej  
Przedmiot zamówienia
Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Powiat Skarżyski reprezentowany przez Zarząd Dróg Powiatowych  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
skarżyski  
Ulica
ul. Konarskiego  
Numer budynku
20  
Data publikacji od
2020-07-17  
Data publikacji do
2021-08-20  
Termin składania ofert
2020-09-15 09:00  
Cpv
45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej
 

UWAGA. Zmiana daty terminu składania i otwarcia ofert na dzień 15.09.2020

Pełna nazwa zamówienia:

Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania:„Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa–Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna  Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”

 

 

Załącznik nr 2 dostępny pod linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1POauyeEkQhPjRKbRS9QxkCEoHPwjB5pW?usp=sharing

Załączniki

  SIWZ.docx 154,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...336014-pl.pdf 153,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 Fo...rz oferty.doc 86,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 Harmonogram.xls 141 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 JEDZ.doc 184,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 Wy...z robót.docx 16,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 Wykaz osób.doc 41,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 O...tałowej.docx 14,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 Do...a robót.docx 17,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9 Pr...ekt umowy.doc 306 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 10 Z...zliczenie.xls 29 KB (xls) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...c355191f4.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 11 I...powania.docx 12,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  OPIS Przedmiotu Zamówienia.doc 286,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  21.07.2020 Zapytania.pdf 470,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  05.08.2020 Zapytanie.pdf 246,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rysunki belek.zip 2,11 MB (zip) szczegóły pobierz
  14.08.2020 zapytani...ści SIWZ.pdf 825,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załączniki (1,3,4,5,6).zip 12,6 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 rys_3...odłużny.pdf 1,64 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 Dokum...ologiczna.pdf 18,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie z dnia...nie zmian.pdf 77,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19.08.2020 Zapytani...ści SIWZ.pdf 65,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  19.08.2020 Uzupełn...4.08.2020.pdf 2,6 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Opublikowane sprost...4.08.2020.pdf 165,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  20.08.2020 Zapytani...nieniami.pdf 152,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pismo PKP PLK S.A.pdf 37,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  21.08.2020 Zapytani...nieniami.pdf 248,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WiaduktPKP_drogi_2020_kor.pdf 80,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKARZ - 08 sciany o...020-08-21.pdf 361,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WiaduktPKP_drogi_20...OFERT_kor.pdf 74,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  25.08.2020 Zapytani...nieniami.pdf 902,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26.08.2020 Zapytani...nieniami.pdf 375,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WiaduktPKP_drogi_2020_kor.pdf 75,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  WiaduktPKP_drogi_20...OFERT_kor.pdf 78,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  26.08.2020 skorygowane.pdf 294,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SKARZ - 08 sciany o...dojazdach.pdf 589,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  02.09.020 Zapytania...nieniami.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 Ko...sieć c.o.xls 34 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Pr...sieć c.o.pdf 87,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 Ry...y oporowe.pdf 381,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sprostowanie z dnia...nie zmian.pdf 70,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  04.09.2020 Zapytani...nieniami.pdf 517,53 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Rys. 08 ściany opo...dojazdach.pdf 435,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Opublikowane sprost...2.09.2020.pdf 293,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  08.09.2020 zapytani...nieniami.pdf 576,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  09.09.2020 Zapytani...śnieniem.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 549,77 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 81,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się