Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego  
Przedmiot zamówienia
Pełnienie nadzoru inwestorskiego  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE  
Powiat
skarżyski  
Ulica
ul. Konarskiego  
Numer budynku
20  
Data publikacji od
2020-10-14  
Data publikacji do
2021-10-14  
Termin składania ofert
2020-10-27 09:00  
Cpv
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
 
Pełna nazwa zamówienia:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 390,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 322,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3-1 ...kluczenia.rar 128,46 KB (rar) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 Op...mówienia.doc 267 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1-1 ...rz Oferty.rar 281,02 KB (rar) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4-1 ...ępowaniu.rar 64,61 KB (rar) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5-1 ...kaz osób.rar 98,83 KB (rar) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6-1 ...pitałowa.rar 75,48 KB (rar) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7-1 ...a nadzoru.rar 94,42 KB (rar) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 -1...ekt umowy.doc 181 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8-2 ...ekt umowy.doc 182 KB (doc) szczegóły pobierz
  19.10.2020 Zapytanie.pdf 1,42 MB (pdf) szczegóły pobierz
  21.10.2020 Sprostow...e do SIWZ.pdf 1,44 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 701,11 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Unieważnienie Część 1.pdf 1,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Unieważnienie Część 4.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Część nr 3 Infor...ze oferty.pdf 217,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część nr 6 Infor...ze oferty.pdf 212,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część nr 2 Infor...ze oferty.pdf 229,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Część nr 5 Infor...ze oferty.pdf 215 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się